Saaristomeri saa ensi kesäksi uuden Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltoaluksen

Saaristomeren aluevastaava Katriina Murto, PSS ry:n hallituksen jäsen Tuomas Aho, hallituksen puheenjohtaja Bengt Westerholm, pääsihteeri Aija Kaski, Oy HL-Metal Ab:n toimitusjohtaja Markus Flinckman, projektipäällikkö Raimo Kivimäki sekä huoltoaluksen päällikkö Okko Salo.

Pidä Saaristo Siistinä ry ja paraislainen konepaja ja venevalmistaja Oy HL-Metal Ab ovat solmineet sopimuksen yhdistyksen uuden huoltoaluksen rakentamisesta. Kauppasumma on noin 1,6 miljoonaa euroa, ja aluksen on määrä valmistua toukokuussa 2017.

Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitää saariston ja järvialueiden siisteyttä ja huoltaa Roope-pisteitä neljällä huoltoaluksella: M/S Roopella Saaristomerellä, M/S Roope-Saimaalla Saimaalla, M/S Roopettarella Päijänteellä ja M/S Roope-Botnialla Pohjanlahdella. Alukset ovat olleet raskaassa käytössä ja palvelleet vesilläliikkujia jo 20–30 vuoden ajan. Nyt ne ovat uusimisen edessä.

”Olemme jo muutaman vuoden ajan vähitellen kartuttaneet omarahoitusosuuttamme Kalusto kuntoon -kampanjalla. Nyt kun luvassa on vielä ensi vuoden valtion budjetista puoli miljoonaa, uskalsimme edetä tässä hankinnassa. Toivomme, että ihmisten ja yritysten lahjoitusinto saa vauhtia entisestään, kun suunnitelmat konkretisoituvat”, sanoo Pidä Saaristo Siistinä ry:n pääsihteeri Aija Kaski.

Oy HL-Metal Ab:n laatima alustava piirustus Pidä Saaristo Siistinä ry:n tulevasta huoltoaluksesta.
Oy HL-Metal Ab:n laatima alustava piirustus Pidä Saaristo Siistinä ry:n tulevasta huoltoaluksesta.

Akuutein tarve on Saaristomerellä, jossa auttamatta liian pieneksi jääneeseen M/S Roopeen kohdistuva kuormitus on ollut suurin. Uusi alus tulee olemaan 24 metriä pitkä ja 9 metriä leveä, eli M/S Roopea 8 metriä pidempi ja 5 metriä leveämpi. Suurempi alus mahdollistaa jätehuoltopalveluiden laaja-alaisen parantamisen ja kehittämisen sekä taloudellisesti että ekologisesti. Myös uusia tehtäviä voidaan vastaanottaa paremmin esimerkiksi meritutkimukseen liittyen.

Oy HL-Metal Ab haluaa yhteisen huoltoalusprojektin myötä edistää tehokkaampaa ja toimivampaa ympäristönhuoltotyötä Saaristomerellä sekä laajentaa toimintaansa alusmarkkinoille.

”Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäsenyys on minulle itsestäänselvyys, sillä veneilijänä ja suurena Saaristomeren ystävänä arvostan työtä ainutlaatuisen vesiluontomme hyvinvoinnin eteen”, kertoo HL-Metalin toimitusjohtaja Markus Flinckman.

Vaikka Saaristomerelle kohdistuva alusinvestointi on yhdistyksen tarpeista suurin, on tavoitteena M/S Roopen jälkeen päivittää myös muut huoltoalukset. Uuden huoltoaluksen rakennusprojektin etenemistä voi talven aikana seurata Roopen loki -blogista.

Lisätietoja Kalusto kuntoon -kampanjasta ja lahjoitusohjeet löydät täältä.

Pro Sail

Lähde: Pidä Saaristo Siistinä ry:n tiedote

banner-980x400