Liikennevirasto on nyt Väylä

Liikennehallinnon uudistukset astuivat voimaan 1.1.2019. Liikennevirasto on nyt Väylävirasto, virastosta ensisijaisesti käytettävä nimi on Väylä.

Väylä keskittyy tie-, rata- ja meriliikenneverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon. Vastaamme osaltamme myös liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta sekä liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä.

Vastuulla yli 20 miljardin väyläomaisuus

Väylän pääjohtajana jatkaa Kari Wihlman. Väylässä työskentelee 400 asiantuntijaa, mutta investointihankkeiden, suunnittelun ja kunnossapidon kautta työllistämme välillisesti yli 12 000 henkeä. Viraston vuosibudjetti on 2 miljardia euroa ja vastuullamme on yli 20 miljardin väyläomaisuus.

Yhteistyössä asiakasta palvellen

Väylä tekee tiivistä yhteistyötä liikenteen eri toimijoiden kanssa. Tänään 1.1.2019 aloittaa toimintansa kaikkien kulkumuotojen liikenteenohjauksesta vastaava yhtiö Traffic Management Finland Group. Samoin tänään toimintansa aloittaa toimintansa uusi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka vastaa mm. liikenteen luvista, pätevyyksistä ja valvonnasta. Alueelliset ELY-keskukset vastaavat Väylän ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta sekä mm. kunnossapidosta alueillaan.

Pro Sail

Lähde: Väylän tiedote

banner-980x400