Helsinki sai satoja ideoita merellisen tarjonnan kehittämiseksi

Vallisaari, Helsinki. Kuva © Teemu Saloriutta

Helsingin kaupunki valmistelee merellistä strategiaa, jonka tavoitteena on parantaa rannikkokohteiden saavutettavuutta ja saariston palveluja sekä lisätä merellisiä tapahtumia.

Maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana järjestetyssä ideakeruussa asukkailla, yrittäjillä, vierailijoilla ja muilla toimijoilla oli mahdollisuus antaa kehittämisehdotuksensa kaupungille.

Helsinki sai merellisen ideasivuston ja Kerrokantasi-sivuston kautta yhteensä noin 500 ehdotusta. Päällimmäisiksi teemoiksi nousivat saarien reittiliikenteen toimivuus, merellisten kohteiden markkinointiviestintä, veneilijöiden vierasvenesatama- ja muut palvelut, merelliset tapahtumat, kohteiden puhtaanapito sekä merellisten yrittäjien näkökulmat ja erilaiset kehitystoiveet.

Merellisistä urheilulajeista pelkästään suppaukseen liittyen kertyi noin sata kommenttia, sillä Töölönlahden suppausyrityksen jatkoon liittynyttä keskustelua käytiin julkisuudessa juuri ideakeruun aikana.

Uusi projektipäällikkö Minttu Perttula tarttuu merellisen kehittämisen haasteisiin

Helsinki haluaa hyödyntää merellisyyttä vahvemmin kaupungin vetovoimatekijänä. Tähän pyritään esimerkiksi jatkamalla lähisaariston avaamista yleiseen käyttöön sekä edistämällä merellisten matkailupalvelujen ja virkistysmahdollisuuksien kehittämistä. Lisäksi Helsinkiin toteutetaan uusi saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen nykytaiteen biennaali, joka koetaan ensimmäisen kerran vuonna 2020. Yrittäjäyhteistyötä tiivistetään muun muassa perustamalla säännöllisesti kokoontuva merellisten yrittäjien verkosto.

Merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula aloitti tehtävässään Helsingin kaupungilla 16. huhtikuuta. Aiemmin Perttula toimi Metsähallituksen luontopalveluissa pääkaupunkiseudun erikoissuunnittelijana ja Vallisaaren kehittämishankkeen päällikkönä.

”Tunnen Helsingin merellisen kentän nykyistä tarjontaa ja kehittämisen haasteita hyvin, ja on ollut innostavaa perehtyä ideakeruun kautta saatuihin satoihin kommentteihin. Niiden joukossa oli monia ehdotuksia, joita lähdemme toteuttamaan välittömästi. Merellisten yrittäjien sitoutuneisuuden lisäksi heidän ja asukkaiden vastauksista näkyy, kuinka vahvasti merellisyys nähdään yhdeksi kaupungin tärkeimmistä vetovoimatekijöistä, jonka arvoa halutaan entisestään nostaa”, Perttula toteaa.

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 toimii Helsingin tulevaisuuden suuntaviivoina. Strategiaa toteutetaan kärkihankkeissa, joista yksi on merellinen strategia.

#merihelsinki

Pro Sail

Lähde: Helsingin kaupungin tiedote

banner-980x400