Helsingin rantareitille 120 uutta paikkaa palveluille

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing.

Helsingin ainutlaatuinen piirre on 130 kilometriä pitkä, avoimessa käytössä oleva rantareitti. Jatkossa palveluiden kehittäminen ranta-alueille on entistä helpompaa. Tänä kesänä koottu rantareitin uusien palvelupaikkojen kartoitus sisältää ensivaiheessaan 120 mahdollista kohdetta erityyppiselle toiminnalle, kuten kahviloille tai vesiurheilulle. Lisäksi parhaillaan yleisön arvioitavana ovat rantareitin merkitsemisen testiopasteet.

Helsingin merellisen strategian mukaisesti, asukkaiden palautteisiin ja osallistuvan budjetoinnin kautta tulleisiin toiveisiin vastaten, ranta-alueiden palveluita sekä rantareitin opastusta parannetaan.

Rantareitin uusien palvelupaikkojen kartoitus perustuu ranta-alueiden kaavoittajien ja aluesuunnittelijoiden haastatteluihin sekä asemakaavoihin, raportteihin ja muihin suunnitelmiin. Ensimmäistä kertaa koko rannan pituudelta yhteen koottu tieto helpottaa sekä kaupungin asiantuntijoiden työtä että yrittäjiä ja muita toimijoita, jotka etsivät toiminnalleen sopivaa paikkaa. Uudet toimintapaikat tullaan luovuttamaan pääosin julkisten hakumenettelyjen kautta.

Kuva: 110th Street Productions

Rantareitin opastamiseksi on puolestaan luotu kuusi opastemallia, jotka ovat kommentoitavana muun muassa kaupunkiympäristön toimialan sosiaalisen median tileillä. Yleisöltä saatavan palautteen perusteella muotoillut opasteet tulevat maastoon kesällä 2020. Ensimmäiset opastettavat reitit ovat kantakaupungin kierros ja Laajalahden ympäri kiertävä reitti.

”Rannat ovat helsinkiläisten merellisen reviirin eturintama, jota nyt vahvistetaan kaikkien käyttöön muun muassa opastusta parantamalla ja yrittäjien toimintaa helpottamalla. Yrittäjät ovat toivoneet meiltä parempaa kokonaiskuvaa siitä, mitkä rantojen paikat soveltuvat mihinkin käyttöön. Käynnissä olevan merellisen strategiatyön tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä rantojen palvelutarjonnan kasvattamiselle ja samalla houkutella investointeja ja luoda työpaikkoja”, toteaa Helsingin merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula.

Helsingin merellisiä alueita suunnitellaan kokonaisuutena

Merellisten palvelupaikkojen kartoitus yhdistää kaavoittajien näkemykset, yrittäjien ideat ja asukkaiden toiveet.

”Mahdolliset uusien palveluiden paikat Helsingin rannoilla on nyt ensimmäistä kertaa koottu samalle kartalle, kaikkien saataville. Ranta-alueiden suunnittelu on tasapainoilua luontoarvojen ja virkistyskäytön vetovoimaisuuden välillä. Herkän meriluonnon turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja sitä ajatellen suunnittelussa on tunnistettu ranta-alueilta paikkoja, jotka kestävät virkistyskäyttöä. Samalla ulkopuolelle on rajattu aktiiviselta käytöltä varjeltavia alueita”, kertoo merellisten alueiden arkkitehti Meri Louekari.

Kartoitus on toteutettu erityisesti yrittäjien palvelemiseksi ja tarkoituksena on täydentää työtä jatkossa.

”Kartoituksessa on kyse yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä helpottavasta uudesta työkalusta, joka omalta osaltaan auttaa ranta-alueiden palvelujen monipuolistamisessa ja lisäämisessä”, myös merellisten yrittäjien parissa työskentelevä yritysluotsi Suvi Tuiskunen elinkeino-osastolta sanoo.

Lisätietoa:
Helsingin merellinen strategia
Helsinki – Uusien toimintojen paikat rantareitillä
Karttapalvelu – Uudet merellisten toimintojen paikat
Osallistuva budjetointi
Yritysluotsit

Helsingin rantareitin kuusi testivaiheessa olevaa opastemallia. Kuva: WSP

Pro Sail

Lähde: Helsingin kaupungin tiedote

banner-980x400