Global Marine Business Advisors (GMBA) käynnistää maailmanlaajuisen neuvontaverkoston

Tiedonhankinta markkinointipäätösten tekoon tai toiminnan laajentamiseen on kaikilla aloilla haastavaa. Veneala ei ole siinä poikkeus. Luotettava data, sen tulkinta ja toiminnan oikeaoppinen suunnittelu ovat avainasemassa.

Alalta löytyy valtava määrä tietoa ja kokonaisuuden kehittämisen kannalta on tärkeää, että tämä hiljainen tieto voidaan oikealla tavalla valjastaa laajemmin kaikkien käyttöön. Alalla pitkään toimineilla on hallussaan osaamista, jonka avulla yritystoimintaa, markkinointia tai vaikkapa kansainvälistymistä voidaan käynnistää tavalla, jolla edesautetaan tulosten nopeampaa syntymistä ja vältetään pahimpiin sudenkuoppiin joutumista.

Global Marine Business Advisors on perustettu juuri tätä tarkoitusta varten. Alalla pitkään toimineet asiantuntijat, tällä hetkellä 12 maasta, ovat päättäneet asettaa kokemuksensa venealan käyttöön. He ovat kaikki olleet pitkään alan johtavissa asemissa ympäri maailmaa ja ovat tehnet keskenään yhteistyötä jo aiemmissakin tehtävissään.

GMBA tarjoaa kokemuksensa alan käyttöön mm. yrityskehityksessä, markkinoinnissa, kansainvälistymisessä, edunvalvonnassa, marina managementissa, jälkimarkkinoinnissa ja yleisessä tiedonhankinnassa.

Jouko Huju, GMBA:n suomalainen jäsen toteaa: ”Toimin alalla kaikkiaan 25 vuotta ja olisi väärin, jos kaikki tuo kerätty tieto, osaaminen ja kontaktit jäisivät hyödyntämättä. Otin asian esiin NNMAn (National Marine Manufacturers Association, USA) juuri eläkkeelle jääneen toimitusjohtajan Thom Dammrichin ja Singaporen venealan liiton puheenjohtajan YP Loken kanssa ja siitä asiat lähtivät kehittymään nopeasti.”

Ryhmän jäsenet voivat tarjota palvelujaan joko yksin tai erilaisissa kokoonpa-noissa ja tarvittaessa valjastaa mukaan myös kolmansia tahoja suuremmissa projekteissa.

Thom Dammrich, ryhmän USA:n jäsen toteaa: ”Järjestötyössä teimme usein työtä yritysryhmille ja laajempia, pitkäkestoisia projekteja. Jäsenistössä on kuitenkin paljon yrityksiä, jotka kaipaavat firmakohtaista lähestymistä. Halusin olla mukana tässä ryhmässä, koska se edustaa poikkeuksellisen pitkää ja monipuolista osaamista venealalta. Tätä osaamista on lisäksi tarjolla maantieteellisesti hyvin kattavalla alueella.”

Alan erikoisosaamisen lisäksi GMBA pystyy myös huomioimaan maakohtaiset kulttuurierot ja heidän kauttaan on mahdollista saada kunkin maan markkinoista tarkempi, jokaisen asiakkaan käyttöön räätälöity käsitys.

”Alalla ei ole toista ryhmittymää, jonka yhteenlaskettu kokemus olisi yhtä pitkä ja maantieteellisesti kattava”, sanoo YP Loke Singaporesta.

Mary-Anne Edwards Australiasta jatkaa: ”Kilpailu venealalla on kivenkovaa ja se kansainvälistyy toiminnan kaikilta osin kiihtyvällä vauhdilla. Olen todella iloinen voidessani olla mukana GMBA:n toiminnassa.”

GMBA:lla on tällä hetkellä jäseniä 12 maassa kaikilla mantereilla; Australia, Arabiemiirikunnat, Suomi, Ranska, Hollanti, Italia, Venäjä, Singapore, Etelä-Afrikka, Espanja, Iso-Britannia ja USA.

Täydellinen lista asiantuntijoista ja heidän sijaintimaistaan sekä osaamistaustat löytyvät osoitteesta:

www.mba.blue

Pro Sail

Lähde: GMBA:n tiedote

banner-980x400